Search
Close this search box.
Whatsapp Chat
Konsultasikan Zakat Anda kepada Kami

Islam, Iman dan Ihsan, Kunci Utama Ketundukan dan Pengabdian Manusia Kepada Allah SWT

Agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan didakwahkan olehnya. Dalam Q.S. al-Anbiyā’, [21]: 107 ditegaskan Islam sebagai risalah rahmat bagi seluruh alam, raḥmatan (raḥmah) lil al-‘ālamīn. “Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” Raḥmah ialah riqqah taqtaḍī al-iḥsān ilā al-marḥūm, perasaan lembut (cinta) yang mendorong untuk memberikan kebaikan nyata […]