Search
Close this search box.
Whatsapp Chat
Konsultasikan Zakat Anda kepada Kami

Bagaimana Tatacara Membayar Fidyah Menurut Syariat ?

Ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dijalankan. Tujuannya sebagai sarana pendidikan untuk membentuk manusia yang bertakwa dan sekaligus sebagai wujud ketaatan kepada Allah swt (QS. Al Baqarah: 18 3). Namun ada kalanya tidak semua orang diwajibkan berpuasa pengeucalian ini merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya. Secara umum […]