Search
Close this search box.
Whatsapp Chat
Konsultasikan Zakat Anda kepada Kami

Tetap Tenang Namun Waspada di Tengah Wabah Corona

Kita tentu sangat prihati bahwa negara, Indonesia, ditetapkan sebagai pandemi virus corona (covid-19). Covid-19 tersebut juga dinyatakan oleh dunia sebagai masalah global dan merupakan bencana non alam.

Korban jiwa yang meninggal dunia dan mereka yang tertular covid-19 di berbagai negara sangat besar, pun demikian dengan Indonesia yang juga telah timbul beberapa korban jiwa dengan ratusan penderita.

Namun demikian seluruh rakyat diminta tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa, namun tetap waspada dengan kejadian luar biasa wabah Corona ini.

Sejalan dengan langkah negara yang menyatakan Covid-19 sebagai wabah nasional, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga telah mengeluarkan surat Maklumat tentang Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan nomor 02/MLM/I.O/H/2020 tertanggal 19 Rajab 1441 H atau 14 Maret 2020 M. Isi maklumat selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan prihatin atas wabah Covid-19yang oleh World Health Organization (WHO) dinyatakan sebagai pandemi yang menjadi masalah global. Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan wabah Covid-19 sebagai bencana non-alam. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan belasungkawa kepada mereka yang meninggal dalam kasus wabah Covid-19. Kepada mereka yang sakit dan sedang menjalani perawatan medis, semoga diberikan kesabaran dan kesembuhan oleh Allah.Muhammadiyah mengapresiasi tenaga kesehatan dan semua pihak yang membantu penanganan Covid-19.

Mempertimbangkan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakanwabah tersebutsebagai kejadian luar biasa yang harus segeradilakukan pencegahan dan tindakan secara sungguh-sungguh, masif, dan terkoordinasi dengan baik. Muhammadiyah mendorong agar pemerintah melibatkansemua pihak untuk bekerjasama dan bersinergi dengan disertailangkah sosialisasidan kebijakan yang terbuka dan komprehensif.

Karena itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan maklumat sebagai berikut:

 1. Kegiatan-kegiatan di seluruh lingkungan Muhammadiyah yang melibatkan massa atau jumlah orang yang banyak seperti pengajian, seminar, pertemuan dan kegiatan sosial agar ditunda pelaksanaannya atau diselenggarakan dengan cara lain yang bersifat terbatas dan atau menggunakan teknologi informasi.
 2. Kegiatan-kegiatan ibadah seperti shalat berjamaah dan shalat jumat di masjid tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 3. Bagi yang sakit disarankan untuk beribadah di rumah
 4. Apabila dipandang darurat, pelaksanaan sholat jumat dapat diganti dengan sholat dhuhur di rumah, dan pelaksanaan sholat berjamaah dapat dilakukan di rumah.
 5. Kegiatan pendidikan di lingkungan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang dikoordinasikan oleh Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan.
 6. Amal usaha kesehatan agar mempersiapkan penanganan Covid-19 diselaraskan dengan protokol kementrian kesehatan dalam koordinasi Majelis Pembina Kesehatan Umum yang bersinergi dengan majelis, lembaga, organisasi otonom,dan amal usaha lain.Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah membentuk Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan aksi penanganan Covid-19.
 7. Warga Muhammadiyah agar meningkatkan kebiasaan pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan serta mengikuti protokol pencegahan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah.
 8. Warga Muhammadiyah hendaknya membatasi bepergian ke tempat dan kegiatan yang berisiko penularan Covid-19sesuai dengan Hadits Nabi: Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).
 9. Hadits Nabi lainnya yang Artinya: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).
 10. Dan sebuah hadit Nabi yang artinya : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat.” (HR Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn ‘Abbas).

Demikian maklumatini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu Wataala senantiasa melindungi dan memberikan pertolongan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Nasrun min Allah wa fathun qarib.

Bentuk Tim Command Center

Sebelumnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir pada Senin tanggal 2 Maret 2020 tentang kesiapan RS Muhammadiyah di Indonesia untuk menangani pasien positif virus corona (covid-19).

Setelah itu, pada Kamis malam tanggal 5 Maret 2020, resmi dibentuk “Muhammadiyah Covid-19 Command Center” untuk meningkatkan akselerasi program. Jumlah Rumah Sakit yang disiapkan bertambah, semula 15 Rumah Sakit bertambah menjadi 20 Rumah Sakit. Programnya meluas menjangkau sekolah, perguruan tinggi dan komunitas untuk edukasi dan pencegahan.

Pembentukan tim ini merupakan tindak lajut dari penugasan kepada Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) untuk melakukan koordinasi.  Sesuai dengan prosedur standar yang diterapkan, sebelumnya sudah dilakukan persiapan dan simulasi untuk menangani potensi wabah sepert yang dilakukan di  RS PKU Muhammadiyah Surakarta, RS PKU Muhammadiyah Bantul dan beberapa RS Muhammadiyah/Aisyiah di berbagai kota.

Ketua PP Muhammadiyah  Agus Taufiqurrohman,  menyatakan bahwa ketua tim dipercayakan kepada dr Corona Rintawan. “Kami percayakan penanganan virus Corona ini kepada dokter Muhammadiyah yang bernama Corona Rintawan, bukan hanya karena ada kesamaan nama, tapi beliau memang ahlinya. Spesialis Emergency dari RS Muhammadiyah Lamongan yang juga koordinator Emergency Medical Team Muhammadiyah untuk misi Internasional” lanjutnya  menyampaikan profil ketua tim.

Langkah Cepat

Sementara itu dr Corona Rintawan menyampaikan bahwa tim akan mengkoordinasikan berbagai program yang melibatkan potensi dan jejaring Muhammadiyah. “Mulai dari pencegahan, skrining, dan tata laksana awal. Muhammadiyah akan menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki semaksimal mungkin membantu pemerintah agar wabah ini segera teratasi,” kata dr Corona.

Berbagai tindakan preventif yang disiapkan adalah sosialisasi dan pendampingan ke Sekolah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, termasuk prosedur untuk dosen, guru, mahasiswa dan siswa yang  cukup banyak akan pulang dari penugasan atau kegiatan di luar negeri. Sosialisasi dan pendampingan ini juga meliputi tata cara penggunaan masker, penggunaan hand sannitizer, etika batuk–bersin dan deteksi dini.

Sementara RS Muhammadiyah yang disiapkan untuk tata laksana awal bila ditemukan pasien yang diduga sebagai suspect dipilih  berdasarkan sebaran area kerja yang dikoordinasikan oleh Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.

Untuk program ke sekolah, perguruan tinggi dan masyarakat akan dikoordinasikan sebagai program bersama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Diktilitbang, LAZISMU, Aisyiyah, IPM, IMM dan semua organisasi kader  lainnya.

Daftar RS tersebut antara lain :

 1. RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta
 2. RS PKU Muhammadiyah Bantul
 3. RS Muhammadiyah Lamongan
 4. RS Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati
 5. RS PKU Muhammadiyah Surakarta
 6. RSI Muhammadiyah Kendal
 7. RS PKU Muhammadiyah Gamping
 8. RS PKU Muhammadiyah Wonosobo
 9. RS PKU Muhammadiyah Gombong
 10. RS PKU Muhammadiyah Roemani Semarang
 11. RS Fatimah Banyuwangi
 12. RS Univ Muhammadiyah Malang
 13. RS Siti Khotijah Sepanjang – Sidoarjo
 14. RS Muhammadiyah Palembang
 15. RS Muhammadiyah Metro – Lampung
 16. RSI PKU Muhammadiyah Palangkaraya
 17. RSI Jakarta Cempaka Putih
 18. RSI Jakarta Pondok Kopi
 19. RS Aisyiyah Ponorogo
 20. RS Aisyiyah Muntilan

Sumber : www.muhammadiyah.or.id

[divider]

Baca Kabar lainnya

Profil

Donasi

Layanan

Daftar