Search
Close this search box.
Whatsapp Chat
Konsultasikan Zakat Anda kepada Kami

Zakat Fitrah Last Minute, Terima kasih Para Muzakki

Saya Hilman Latief, ketua Lazismu pusat, mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus, direksi, manajer dan staff Lazismu yang masih MELAYANI muzakki yang berzakat dan bersedekah “last minutes” dan mencarikan penerima manfaat (zakat fitrah) yang tepat dari Aceh sampai Papua, dari Kerinci hingga Kupang, dan lainnya.

Kami tahu zakat fitrah “last minute” kerap dilakukan karena muzakki sibuk dengan berbagai hal. Karena itu, Lazismu menerapkan berbagai skema agar zakat fitrah ini bisa sampai pada penerima manfaat baik individu ataupun kelompok tepat wakti sesuai sesuai ajaran Islam.

Semoga para amil diberikan kekuatan dan kesabaran. Para penerima manfaat juga diberikan kelapangan. Terima kasih kepada para Muzakki yang telah mempercayakan zakatnya melalui Lazismu.

Selamat berhari raya. Taqabballahu minna wa minkum (Semoga Allah menerima amal ibadah dan kebaikan kita).

Kullu ‘am wa antun bi khair (Semoga sepanjang tahun Anda dililuti kebaikan).

Kepada para Muzakki kami doakan:

Artinya : “Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan (zakatkan) dan
semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan dan semoga pula
menjadikannya sebagai pembersih (dosa) bagimu”

Tertanda: Hilman Latief

Baca Kabar lainnya

Profil

Donasi

Layanan

Daftar